L O A D I N G
blog banner

Servicevoorwaarden

Alle Mondkapjes Verzamelen Servicevoorwaarden

1. Voorwaarden

Door de website op http://allemondkapjesverzamelen.nl te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden, alle toepasselijke wet- en regelgeving en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, mag u deze site niet gebruiken of openen. Het materiaal op deze website wordt beschermd door het toepasselijke auteursrecht en merkenrecht.

2. Gebruik licentie

Er wordt toestemming verleend om tijdelijk één exemplaar van het materiaal (informatie of software) op de website van Alle Mondkapjes Verzamelen te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel, tijdelijk bekijken. Dit is de verlening van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie mag u niet:

  1. de materialen wijzigen of kopiëren;
  2. de materialen gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
  3. proberen om software op de website van Alle Mondkapjes Verzamelen te decompileren of reverse-engineeren;
  4. verwijder eventuele copyright- of andere eigendomsvermeldingen van de materialen; of
    breng de materialen over naar een andere persoon of “spiegel” de materialen op een andere server.
  5. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment door

Alle Mondkapjes Verzamelen worden beëindigd. Bij beëindiging van het bekijken van deze materialen of bij beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, zowel in elektronische als in gedrukte vorm.

3. Disclaimer

Het materiaal op de website van Alle Mondkapjes Verzamelen wordt ter beschikking gesteld op een ‘as is’-basis. Alle Mondkapjes Verzamelen geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle andere garanties af, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk op intellectuele eigendom of andere schending van rechten.
Verder geeft Alle Mondkapjes Verzamelen geen garantie of doet geen uitspraken met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar website of anderszins gerelateerd aan dergelijke materialen of op enige sites die aan deze site zijn gelinkt.

4. Beperkingen

Alle Mondkapjes Verzamelen of haar leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade (inclusief maar niet beperkt tot schade wegens verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid om de materialen op Alle Mondkapjes Verzamelen’s te gebruiken. website, zelfs indien Alle Mondkapjes Verzamelen of een bevoegde vertegenwoordiger van Alle Mondkapjes Verzamelen mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden beperkingen op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

5. Nauwkeurigheid van materialen

Het materiaal op de website van Alle Mondkapjes Verzamelen kan technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Alle Mondkapjes Verzamelen garandeert niet dat de materialen op haar website accuraat, volledig of actueel zijn. Alle Mondkapjes Verzamelen kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de materialen op haar website. Alle Mondkapjes Verzamelen verplicht zich echter niet om de materialen bij te werken.

6. Links

Alle Mondkapjes Verzamelen heeft niet alle sites beoordeeld die aan haar website zijn gekoppeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door Alle Mondkapjes Verzamelen van de site. Het gebruik van een dergelijke gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen

Alle Mondkapjes Verzamelen kan deze servicevoorwaarden voor haar website te allen tijde zonder kennisgeving wijzigen. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze servicevoorwaarden.

8. Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Verenigde Staten en u onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in die staat of locatie.

Gebruiksvoorwaarden opgesteld met GetTerms.